top of page
thumb_247265_default_large
BMW-X4-22
Car Front
White Van
371531_my21-ktm-1290-super-adventure-r_-static
octavia_rs_iv_sme_05-1920x1255
Car Sound System
peugeot_boxer_1_edited

VÍTEJTE V
RX AUTO

Chcete vůz na víkend, na týden, na měsíc nebo déle?
Potřebujete služební vůz pro nového zaměstnance nebo jen na služební cestu? Sháníte dodávku na stěhování nebo dlouhodobý pronájem?

 

Využijte flexibilní pronájem auta s RX Auto a pokryjte všechny své potřeby, novými a pravidelně servisovanými osobními vozidly, užitkovými auty a karavany.

VŠE O RX AUTO

Naše spo­leč­nost na­bí­zí pro­ná­jem osob­ních vo­zi­del na ob­do­bí dle pře­dem smlu­ve­ných po­ža­dav­ků kli­en­ta. Ne­zá­le­ží, jest­li jste fy­zic­ká či práv­nic­ká osoba, vždy se sna­ží­me všem vyjít vstříc a po­skyt­nout pro­ná­jem vozu přes­ně na míru.

 

Dis­po­nu­je­me no­vý­mi, pra­vi­del­ně ser­vi­so­va­ný­mi vozy a po­sky­tu­je­me kom­plex­ní služ­by. Dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me s vý­znam­ný­mi tu­zem­ský­mi i za­hra­nič­ní­mi part­ne­ry.

d42ba1f9710687dd5e4b676ba847c1f1.jpg
Miniatura YouTube 1280x720  px.jpeg
(COPY) Miniatura YouTube 1280x720  px.jpeg

V ČEM VYNIKÁME?

Flexibilní doba pronájmu

Pravidelně servisované vozy

24/7 silniční asistence

Transparentní jednání

bottom of page